Κατηγορίες Προϊόντων

 Ταξινόμηση
Σελίδες: 1 | 2 |  
WILO Yonos PICO 25/1-6 INVERTER
Ιδανικός για χρήση σε μονοκατοικίες διπλοκατοικίες ή μικρές πολυκατοικίες. Σχεδιασμός: •Κυκλοφορητής υγρού ρότορα με βιδωτή σύνδεση, κινητήρα EC ανθεκτικό σε ρεύμα φραγής και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό έλεγχο ισχύος. Χρήση: •Εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων με ζεστό νερό, εφαρμογές κλιματισμού, βιομηχανικές εγκαταστάσεις με κυκλοφορητές. Ιδιαιτερότητες/Πλεονεκτήματα προϊόντος: •Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης ειδικά για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες όπως επίσης και για κατοικίες δύο μέχρι έξι διαμερισμάτων. •Οθόνη LED για ρύθμιση της ονομαστικής τιμής με βήμα 0,1 m και προβολή της τρέχουσας κατανάλωσης. •Ηλεκτρική σύνδεση χωρίς εργαλεία χάρη στον ταχυσύνδεσμο Wilo. •Μοναδική λειτουργία εξαέρωσης αντλίας. •Εύκολη ρύθμιση κατά την αντικατάσταση ενός συμβατικού, κοινού κυκλοφορητή με προεπιλέξιμες στροφές, π.χ. Wilo-Star-RS. •Πολύ υψηλή ροπή εκκίνησης για ασφαλή εκκίνηση. Τεχνικά Στοιχεία: •Κυκλοφορητής Υψηλής Απόδοσης που εκπληρώνει τις απαιτήσεις της οδηγίας ErP Της ΕΕ για το 2015 (ΕΕΙ ≤ 0,23) όπου ΕΕΙ ο Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης. •Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού -10°C έως +95°. •Ηλεκτρική σύνδεση 1
161,38 €
Λεπτομέρειες
WILO Yonos PICO 25/1-4 INVERTER
Ιδανικός για χρήση σε μονοκατοικίες διπλοκατοικίες ή μικρές πολυκατοικίες. Σχεδιασμός: •Κυκλοφορητής υγρού ρότορα με βιδωτή σύνδεση, κινητήρα EC ανθεκτικό σε ρεύμα φραγής και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό έλεγχο ισχύος. Χρήση: •Εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων με ζεστό νερό, εφαρμογές κλιματισμού, βιομηχανικές εγκαταστάσεις με κυκλοφορητές. Ιδιαιτερότητες/Πλεονεκτήματα προϊόντος: •Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης ειδικά για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες όπως επίσης και για κατοικίες δύο μέχρι έξι διαμερισμάτων. •Οθόνη LED για ρύθμιση της ονομαστικής τιμής με βήμα 0,1 m και προβολή της τρέχουσας κατανάλωσης. •Ηλεκτρική σύνδεση χωρίς εργαλεία χάρη στον ταχυσύνδεσμο Wilo. •Μοναδική λειτουργία εξαέρωσης αντλίας. •Εύκολη ρύθμιση κατά την αντικατάσταση ενός συμβατικού, κοινού κυκλοφορητή με προεπιλέξιμες στροφές, π.χ. Wilo-Star-RS. •Πολύ υψηλή ροπή εκκίνησης για ασφαλή εκκίνηση. Τεχνικά Στοιχεία: •Κυκλοφορητής Υψηλής Απόδοσης που εκπληρώνει τις απαιτήσεις της οδηγίας ErP Της ΕΕ για το 2015 (ΕΕΙ ≤ 0,23) όπου ΕΕΙ ο Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης. •Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού -10°C έως +95°. •Ηλεκτρική σύνδεση 1
163,85 €
Λεπτομέρειες
WILO Yonos PICO 30/1-4 INVERTER
Ιδανικός για χρήση σε μονοκατοικίες διπλοκατοικίες ή μικρές πολυκατοικίες. Σχεδιασμός: •Κυκλοφορητής υγρού ρότορα με βιδωτή σύνδεση, κινητήρα EC ανθεκτικό σε ρεύμα φραγής και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό έλεγχο ισχύος. Χρήση: •Εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων με ζεστό νερό, εφαρμογές κλιματισμού, βιομηχανικές εγκαταστάσεις με κυκλοφορητές. Ιδιαιτερότητες/Πλεονεκτήματα προϊόντος: •Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης ειδικά για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες όπως επίσης και για κατοικίες δύο μέχρι έξι διαμερισμάτων. •Οθόνη LED για ρύθμιση της ονομαστικής τιμής με βήμα 0,1 m και προβολή της τρέχουσας κατανάλωσης. •Ηλεκτρική σύνδεση χωρίς εργαλεία χάρη στον ταχυσύνδεσμο Wilo. •Μοναδική λειτουργία εξαέρωσης αντλίας. •Εύκολη ρύθμιση κατά την αντικατάσταση ενός συμβατικού, κοινού κυκλοφορητή με προεπιλέξιμες στροφές, π.χ. Wilo-Star-RS. •Πολύ υψηλή ροπή εκκίνησης για ασφαλή εκκίνηση. Τεχνικά Στοιχεία: •Κυκλοφορητής Υψηλής Απόδοσης που εκπληρώνει τις απαιτήσεις της οδηγίας ErP Της ΕΕ για το 2015 (ΕΕΙ ≤ 0,23) όπου ΕΕΙ ο Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης. •Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού -10°C έως +95°. •Ηλεκτρική σύνδεση 1
164,67 €
Λεπτομέρειες
WILO Yonos PICO 30/1/6 INVERTER
Ιδανικός για χρήση σε μονοκατοικίες διπλοκατοικίες ή μικρές πολυκατοικίες. Σχεδιασμός: •Κυκλοφορητής υγρού ρότορα με βιδωτή σύνδεση, κινητήρα EC ανθεκτικό σε ρεύμα φραγής και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό έλεγχο ισχύος. Χρήση: •Εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων με ζεστό νερό, εφαρμογές κλιματισμού, βιομηχανικές εγκαταστάσεις με κυκλοφορητές. Ιδιαιτερότητες/Πλεονεκτήματα προϊόντος: •Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης ειδικά για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες όπως επίσης και για κατοικίες δύο μέχρι έξι διαμερισμάτων. •Οθόνη LED για ρύθμιση της ονομαστικής τιμής με βήμα 0,1 m και προβολή της τρέχουσας κατανάλωσης. •Ηλεκτρική σύνδεση χωρίς εργαλεία χάρη στον ταχυσύνδεσμο Wilo. •Μοναδική λειτουργία εξαέρωσης αντλίας. •Εύκολη ρύθμιση κατά την αντικατάσταση ενός συμβατικού, κοινού κυκλοφορητή με προεπιλέξιμες στροφές, π.χ. Wilo-Star-RS. •Πολύ υψηλή ροπή εκκίνησης για ασφαλή εκκίνηση. Τεχνικά Στοιχεία: •Κυκλοφορητής Υψηλής Απόδοσης που εκπληρώνει τις απαιτήσεις της οδηγίας ErP Της ΕΕ για το 2015 (ΕΕΙ ≤ 0,23) όπου ΕΕΙ ο Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης. •Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού -10°C έως +95°. •Ηλεκτρική σύνδεση 1
182,79 €
Λεπτομέρειες
WILO Yonos PICO 25/1-4 - 130 INVERTER
Ιδανικός για χρήση σε μονοκατοικίες διπλοκατοικίες ή μικρές πολυκατοικίες. Σχεδιασμός: •Κυκλοφορητής υγρού ρότορα με βιδωτή σύνδεση, κινητήρα EC ανθεκτικό σε ρεύμα φραγής και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό έλεγχο ισχύος. Χρήση: •Εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων με ζεστό νερό, εφαρμογές κλιματισμού, βιομηχανικές εγκαταστάσεις με κυκλοφορητές. Ιδιαιτερότητες/Πλεονεκτήματα προϊόντος: •Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης ειδικά για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες όπως επίσης και για κατοικίες δύο μέχρι έξι διαμερισμάτων. •Οθόνη LED για ρύθμιση της ονομαστικής τιμής με βήμα 0,1 m και προβολή της τρέχουσας κατανάλωσης. •Ηλεκτρική σύνδεση χωρίς εργαλεία χάρη στον ταχυσύνδεσμο Wilo •Μοναδική λειτουργία εξαέρωσης αντλίας. •Εύκολη ρύθμιση κατά την αντικατάσταση ενός συμβατικού, κοινού κυκλοφορητή με προεπιλέξιμες στροφές, π.χ. Wilo-Star-RS. •Πολύ υψηλή ροπή εκκίνησης για ασφαλή εκκίνηση. Τεχνικά Στοιχεία: •Κυκλοφορητής Υψηλής Απόδοσης που εκπληρώνει τις απαιτήσεις της οδηγίας ErP Της ΕΕ για το 2015 (ΕΕΙ ≤ 0,23) όπου ΕΕΙ ο Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης. •Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού -10°C έως +95°. •Ηλεκτρική σύνδεση 1
163,85 €
Λεπτομέρειες
WILO Yonos PICO 15/1-4 INVERTER
ΙΙδανικός για χρήση σε μονοκατοικίες διπλοκατοικίες ή μικρές πολυκατοικίες. Σχεδιασμός: •Κυκλοφορητής υγρού ρότορα με βιδωτή σύνδεση, κινητήρα EC ανθεκτικό σε ρεύμα φραγής και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό έλεγχο ισχύος. Χρήση: •Εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων με ζεστό νερό, εφαρμογές κλιματισμού, βιομηχανικές εγκαταστάσεις με κυκλοφορητές. Ιδιαιτερότητες/Πλεονεκτήματα προϊόντος: •Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης ειδικά για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες όπως επίσης και για κατοικίες δύο μέχρι έξι διαμερισμάτων. •Οθόνη LED για ρύθμιση της ονομαστικής τιμής με βήμα 0,1 m και προβολή της τρέχουσας κατανάλωσης. •Ηλεκτρική σύνδεση χωρίς εργαλεία χάρη στον ταχυσύνδεσμο Wilo. •Μοναδική λειτουργία εξαέρωσης αντλίας. •Εύκολη ρύθμιση κατά την αντικατάσταση ενός συμβατικού, κοινού κυκλοφορητή με προεπιλέξιμες στροφές, π.χ. Wilo-Star-RS. •Πολύ υψηλή ροπή εκκίνησης για ασφαλή εκκίνηση. Τεχνικά Στοιχεία: •Κυκλοφορητής Υψηλής Απόδοσης που εκπληρώνει τις απαιτήσεις της οδηγίας ErP Της ΕΕ για το 2015 (ΕΕΙ ≤ 0,23) όπου ΕΕΙ ο Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης. •Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού -10°C έως +95°. •Ηλεκτρική σύνδεση 1
197,12 €
Λεπτομέρειες
WILO Yonos PICO 25/1-6 - 130 INVERTER
ΙΙδανικός για χρήση σε μονοκατοικίες διπλοκατοικίες ή μικρές πολυκατοικίες. Σχεδιασμός: •Κυκλοφορητής υγρού ρότορα με βιδωτή σύνδεση, κινητήρα EC ανθεκτικό σε ρεύμα φραγής και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό έλεγχο ισχύος. Χρήση: •Εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων με ζεστό νερό, εφαρμογές κλιματισμού, βιομηχανικές εγκαταστάσεις με κυκλοφορητές. Ιδιαιτερότητες/Πλεονεκτήματα προϊόντος: •Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης ειδικά για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες όπως επίσης και για κατοικίες δύο μέχρι έξι διαμερισμάτων. •Οθόνη LED για ρύθμιση της ονομαστικής τιμής με βήμα 0,1 m και προβολή της τρέχουσας κατανάλωσης. •Ηλεκτρική σύνδεση χωρίς εργαλεία χάρη στον ταχυσύνδεσμο Wilo. •Μοναδική λειτουργία εξαέρωσης αντλίας. •Εύκολη ρύθμιση κατά την αντικατάσταση ενός συμβατικού, κοινού κυκλοφορητή με προεπιλέξιμες στροφές, π.χ. Wilo-Star-RS. •Πολύ υψηλή ροπή εκκίνησης για ασφαλή εκκίνηση. Τεχνικά Στοιχεία: •Κυκλοφορητής Υψηλής Απόδοσης που εκπληρώνει τις απαιτήσεις της οδηγίας ErP Της ΕΕ για το 2015 (ΕΕΙ ≤ 0,23) όπου ΕΕΙ ο Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης. •Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού -10°C έως +95°. •Ηλεκτρική σύνδεση 1
197,61 €
Λεπτομέρειες
WILO Yonos PICO 15/1-6 INVERTER
Ιδανικός για χρήση σε μονοκατοικίες διπλοκατοικίες ή μικρές πολυκατοικίες. Σχεδιασμός: •Κυκλοφορητής υγρού ρότορα με βιδωτή σύνδεση, κινητήρα EC ανθεκτικό σε ρεύμα φραγής και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό έλεγχο ισχύος. Χρήση: •Εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων με ζεστό νερό, εφαρμογές κλιματισμού, βιομηχανικές εγκαταστάσεις με κυκλοφορητές. Ιδιαιτερότητες/Πλεονεκτήματα προϊόντος: •Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης ειδικά για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες όπως επίσης και για κατοικίες δύο μέχρι έξι διαμερισμάτων. •Οθόνη LED για ρύθμιση της ονομαστικής τιμής με βήμα 0,1 m και προβολή της τρέχουσας κατανάλωσης. •Ηλεκτρική σύνδεση χωρίς εργαλεία χάρη στον ταχυσύνδεσμο Wilo. •Μοναδική λειτουργία εξαέρωσης αντλίας. •Εύκολη ρύθμιση κατά την αντικατάσταση ενός συμβατικού, κοινού κυκλοφορητή με προεπιλέξιμες στροφές, π.χ. Wilo-Star-RS. •Πολύ υψηλή ροπή εκκίνησης για ασφαλή εκκίνηση. Τεχνικά Στοιχεία: •Κυκλοφορητής Υψηλής Απόδοσης που εκπληρώνει τις απαιτήσεις της οδηγίας ErP Της ΕΕ για το 2015 (ΕΕΙ ≤ 0,23) όπου ΕΕΙ ο Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης. •Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού -10°C έως +95°. •Ηλεκτρική σύνδεση 1
224,48 €
Λεπτομέρειες
WILO Stratos PICO 25/1-4
Κυκλοφορητής υγρού ρότορα με βιδωτή σύνδεση, κινητήρα EC ανθεκτικό σε  ρεύμα φραγής και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό έλεγχο ισχύος. Χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων με ζεστό νερό, εφαρμογές  κλιματισμού, βιομηχανικές εγκαταστάσεις με κυκλοφορητές.
237,95 €
Λεπτομέρειες
WILO Yonos PICO 40/1-8 INVERTER
Ιδανικός για χρήση σε μονοκατοικίες διπλοκατοικίες ή μικρές πολυκατοικίες. Σχεδιασμός: •Κυκλοφορητής υγρού ρότορα με βιδωτή σύνδεση, κινητήρα EC ανθεκτικό σε ρεύμα φραγής και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό έλεγχο ισχύος. Χρήση: •Εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων με ζεστό νερό, εφαρμογές κλιματισμού, βιομηχανικές εγκαταστάσεις με κυκλοφορητές. Ιδιαιτερότητες/Πλεονεκτήματα προϊόντος: •Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης ειδικά για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες όπως επίσης και για κατοικίες δύο μέχρι έξι διαμερισμάτων. •Οθόνη LED για ρύθμιση της ονομαστικής τιμής με βήμα 0,1 m και προβολή της τρέχουσας κατανάλωσης. •Ηλεκτρική σύνδεση χωρίς εργαλεία χάρη στον ταχυσύνδεσμο Wilo. •Μοναδική λειτουργία εξαέρωσης αντλίας. •Εύκολη ρύθμιση κατά την αντικατάσταση ενός συμβατικού, κοινού κυκλοφορητή με προεπιλέξιμες στροφές, π.χ. Wilo-Star-RS. •Πολύ υψηλή ροπή εκκίνησης για ασφαλή εκκίνηση. Τεχνικά Στοιχεία: •Κυκλοφορητής Υψηλής Απόδοσης που εκπληρώνει τις απαιτήσεις της οδηγίας ErP Της ΕΕ για το 2015 (ΕΕΙ ≤ 0,23) όπου ΕΕΙ ο Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης. •Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού -10°C έως +95°. •Ηλεκτρική σύνδεση 1
309,85 €
Λεπτομέρειες
WILO Stratos ECO 25/1-5 BMS
Wilo-Stratos ECO...-BMS Σχεδιασμός: •Κυκλοφορητής υγρού ρότορα με βιδωτή σύνδεση, κινητήρα EC με αυτόματη προσαρμογή της απόδοσης Χρήση: •Εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων με ζεστό νερό, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κυκλοφορητών Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος: •Μέχρι και 80% εξοικονόμηση ρεύματος σε σύγκριση με μη ρυθμιζόμενους κυκλοφορητές •Πολύ υψηλή ροπή εκκίνησης για ασφαλή εκκίνηση •Γενικό μήνυμα βλάβης ως ψυχρή επαφή, είσοδος ελέγχου Extern Off, είσοδος ελέγχου 0-10 V •Μόνο 5,8 W ελάχιστη καταναλισκόμενη ισχύς •Στάνταρ θερμομόνωση για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης Τεχνικά Στοιχεία: •Δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI) ≤ 0,27 •Θερμοκρασία ρευστού +15 °C έως +110 °C (για μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος +25 °C) •Ηλεκτρική σύνδεση 1
457,26 €
Λεπτομέρειες
WILO Yonos MAXO 30/0,5-7
Για εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κυκλοφορητών, εγκαταστάσεις κλιματισμού και κλειστά κυκλώματα ψύξης Πλεονεκτήματα: Ένδειξη LED για την προβολή του ονομαστικού μανομετρικού ύψους και μηνυμάτων σφάλματος Γρήγορη και άνετη ηλεκτρική σύνδεση μέσω του βύσματος Wilo Εύκολη έναρξη χρήσης και χειρισμός Προστασία της διαθεσιμότητας της εγκατάστασης μέσω του γενικού μηνύματος βλάβης Σώμα αντλίας με επικάλυψη καταφόρεσης (KTL) για προστασία από διάβρωση σε περίπτωση σχηματισμού υγροποιήσεων
503,47 €
Λεπτομέρειες
Σελίδες: 1 | 2 |  
shopping cart  Άδειο Καλάθι
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ

 

 
red bullet  Υπενθύμιση Κωδικού

ariston